Disclaimer

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website van Plustraiteur.nl. Door deze website te bezoeken en/of de informatie op deze website te gebruiken ga je akkoord met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Je kunt plustraiteur.nl vrijblijvend bezoeken zonder enige persoonlijke gegevens achter te laten. Echter zijn er situaties waarbij het voor ons onvermijdelijk is om de verkregen informatie te gebruiken, bijvoorbeeld bij het communiceren over levertijd dan wel het juist inzetten van de reservering. Plus Traiteur streeft naar een privacybeleid waarbij wij jou te allen tijden informeren voorafgaand aan het verzamelen van jou persoonlijke informatie. Verkregen (persoons)gegevens zullen dan ook niet ter beschikking worden gesteld dan wel voor commerciële doeleinden worden verschaft aan derden. Hierbij speciale omstandigheden voorbehouden, waaronder indien wettelijk vereist.

Voor verbetering van onze producten en service verzamelt deze website algemene gegevens van de bezoekers. Hierbij moet je denken aan het bijhouden van het aantal bezoekers, de locatie van de bezoekers en via welke provider zij toegang hebben tot het internet dan wel de Plus Traiteur website. De resultaten betreft algemene informatie en wordt uitsluiten in geaggregeerde vorm gebruikt. Daarnaast zijn deze resultaten niet herleidbaar tot individuele bezoekers.

Aansprakelijkheid

Plustraiteur.nl is met zorg samengesteld en met de meest recente informatie tot stand gekomen. Wijzigingen, type- en zetfouten worden voorbehouden. De website is vrij voor gebruik, maar op eigen risico van de bezoeker. Onverhoopte schade en/of garantievorderingen die voortvloeien uit incorrecte of onvolledige informatie zijn uitgesloten. Plustraiteur.nl is niet aansprakelijk en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, van welke aard dan ook. Daarnaast is Plustraiteur.nl niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor zowel indirecte als gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot, of het bezoek aan deze website.

Beschikbaarheid

Door een service die aan verandering onderhevig is, kan zonder voorafgaande waarschuwing en/of kennisgeving informatie en advies op Plustraiteur.nl worden gewijzigd. Mocht informatie en advies op (een gedeelte van) de website niet beschikbaar zijn voor een onbepaalde tijd, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van deze niet beschikbare informatie.

Alle rechten voorbehouden

Hoe lekker het eten op de beelden van Plustraiteur.nl er ook uitziet, is het helaas verboden om zonder toestemming de content te gebruiken voor eigen doeleinden. Alle content (foto’s, teksten en andere inhoud) op Plustraiteur.nl zijn beschermd door copyright en andere inhoudsbeschermende wetten. De content van Plustraiteur.nl mag uitzonderlijk worden gebruikt na toestemming van Plustraiteur.nl.